กทม.ลั่นพร้อมสร้างมหานครแห่งโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ

 

วานนี้ (17 ธันวาคม 2563) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2563 ซึ่งคัดเลือกจาก 50 เขต รวมจำนวน 50 คน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

นายสกลธี กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ และสร้างการยอมรับคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาพบปะสังสรรค์ แลกประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กทม. มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทม. การสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ การเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด

 

“นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กทม.จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติต่อไป โดยจะให้การสนับสนุนเวทีในการแสดงความสามารถต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพ เพิ่มการจ้างงานผู้พิการทั้ง 50 สำนักงานเขต ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด กทม.รวมถึงดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้คนปกติตลอดจนคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2489374

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *