พระราชินี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 ราย

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน บริเวณตึกครุพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี พร้อมทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 ราย

 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังหน้าตึกครุพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

 

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง กราบบังคมทูลรายงานการตรวจรักษา และเบิกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 คน ซึ่งป่วยด้วยโรค อาทิ มะเร็งเต้านมข้างขวาชนิดระยะที่ 3 แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง เส้นประสาทหูเสื่อมระดับปานกลางถึงรุนแรง ภาวะลิ้นหัวใจพัลโมนารีไม่มีช่องเปิดแต่กำเนิดชนิดผนังห้องหัวใจปกติ ขาขวาพิการผิดรูป ปานดำบริเวณลำตัวและแขนขาแต่กำเนิด โรคหนังแข็ง เป็นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา และมีพระราชปฏิสันถาร ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ยังความปลื้มปีติแก่คนไข้และครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง ทันตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้ อาทิ ตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งหน่วยแพทย์มูลนิธิการญจนบารมี ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร ผู้ปกครอง และญาติของบัณฑิตให้ได้เข้าถึงการรักษา และรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ออกหน่วยให้บริการตรวจเก็บตัวอย่าง เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองที่เข้าพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยในวันนี้มีประชาชนและญาติบัณฑิตเข้ารับบริการตรวจรักษาจำนวน 434 ราย โรคที่พบมาก ได้แก่ โรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และโรคภูมิแพ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000128324

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *