ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดคลินิกเคลื่อนที่ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ภาคอีสาน ณ รพ.บุรีรัมย์

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) ชั้น9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะทุกประเภทพื้นที่ภาคอีสานได้รับการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดทัดเทียมนานาอารยประเทศ ลดระยะเวลา ภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลกรรมแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์โสต ศอ นาสิก จักษุแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสังคม ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้บริการ มีผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะทุกประเภทในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 137 คน

ทั้งนี้ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะชนิดรุนแรงแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษากว่า 1,500 คน จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา ปัญหากระบวนการส่งต่อผู้ป่วย ทำให้เกิดความล่าช้าในการที่จะได้รับการรักษาช่วยเหลือตามช่วงวัยและการดำเนินของโรค รวมถึงจำนวนรอคิวผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นเวลานาน ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้เริ่มส่งศัลยแพทย์ไปผ่าตัดตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันรวม 21 ครั้ง ส่งต่อผู้ป่วย 51 คน นอกจากนั้นแล้วผู้ป่วยยังจะได้รับการดูแลด้านจิตใจ ด้านอาชีพ และการศึกษาอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ… https://goo.gl/FgMAeb

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *