“เสาวลักษณ์ ทองก๊วย” ได้รับเลือกตั้งเป็น คกก.ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

 “เสาวลักษณ์ ทองก๊วย” ได้รับเลือกตั้งเป็น คกก.ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

 

พม. แสดงความยินดี “เสาวลักษณ์ ทองก๊วย” สตรีพิการไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยแรก

 

วันนี้ (12 ธ.ค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทย เป็นผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระ 4 ปี (ค.ศ. 2020 – 2024) เป็นสมัยแรก

 

โดยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ 13 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) โดยเป็นการประชุมวาระเฉพาะกิจเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ รอบที่ 3 โดยประเทศไทยมีนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทยเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรก

 

ทั้งนี้ น.ส.เสาวลักษณ์ เป็นหนึ่งในผู้สมัคร 88 คน ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระ 4 ปี (ค.ศ. 2020 – 2024) ทดแทน 9 ตำแหน่งที่หมดวาระลง นางสาวเสาวลักษณ์ฯ ได้ให้คำมั่นว่า จะมุ่งมั่นจะสานต่อการทำงานของนายมณเฑียร บุญตัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึง (accessibility) สำหรับคนพิการ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน รวมถึงการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน​และการส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเพิ่มมากขึ้น การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ การมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน และการส่งเสริมการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ CRPD กับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงสมัครเลือกตั้งฯ ของผู้แทนไทย ในครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์หาเสียงผู้แทนประเทศไทย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของ​ผู้สมัคร ณ นครนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ผ่านมา กิจกรรมรณรงค์หาเสียงฯ และการแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่กระทรวงการต่างประเทศ และการสนับสนุนกิจกรรม โครงการด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการของนางสาวเสาวลักษณ์ฯ โดย พก. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันสู่สิทธิคนพิการในระดับสากลต่อไป

 

สำหรับ น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย เป็นคน จ.พิจิตร สำเร็จการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัย​รามคำแหง และได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในระดับอาเซียนและในต่างประเทศมากมาย นับเป็นสตรีที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลบุคคลในภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี ปี 2551 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประกอบกับการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิคนพิการอย่างเข้มแข็ง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมัชชาคนพิการอาเซียน และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิมนุษยชน กลุ่มสตรีและเด็กพิการมาอย่างต่อเนื่อง การผลักดันแผนสตรีพิการ เด็กพิการ และแผนการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้นำผู้ประกอบการสตรีในระดับอาเซียนที่มีความโดดเด่น รวมทั้งได้รับเชิญไปร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศเสมอ จึงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวเสาวลักษณ์ฯ เป็นแกนนำสำคัญที่ร่วมมือกับภาครัฐในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และร่วมออกนโยบายในการช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤติดังกล่าวด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.newtv.co.th/news/71346

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *