คมนาคมไฟเขียวขนสินค้า OTOP ขายบนสถานีรถไฟ-รถไฟฟ้า

คมนาคมไฟเขียวขนสินค้า OTOP ขายบนสถานีรถไฟ-รถไฟฟ้า

 

“กรมราง” ถก ร.ฟ.ท. รฟม. BEM หน่วยงานรัฐ ขนสินค้า OTOP ขายบนสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สร้างรายได้ผู้ประกอบการ

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้จัดการแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ผู้จัดการส่วนพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยกองกำกับกิจการขนส่งทางราง หัวหน้ากลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OT0P) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการ และผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ

 

โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ได้แก่ รฟท. รฟฟท. รฟม. และ BEM พิจารณาสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการหารือร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาสินค้า หรือบริการ ที่จะจัดจำหน่ายภายในพื้นที่สถานีต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถจะได้ข้อสรุปร่วมกัน เกี่ยวกับ 4 ประเด็น ดังนี้

 

1.ทำเลศักยภาพหรือพื้นที่ที่จะเสนอให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของที่ระลึก ฯลฯ บริการจากภูมิปัญญา เช่น การนวดแผนโบราณจากคนตาบอด เป็นต้น

2.รายละเอียดเงื่อนไขการเช่า เช่น อัตราค่าเช่า ข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ การคิดอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น กรณีที่ผู้เช่าเป็นหน่วยงานรัฐ มูลนิธิ สมาคม/องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

3.มาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้อห้ามในเข้าใช้พื้นที่การจัดหาสินค้าและบริการภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า

4.ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทสินค้าหรือบริการที่จะให้มีการเข้าจำหน่ายในสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้จะสรุปความคืบหน้ารายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ และจะได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป รวมทั้งการสร้างงานให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพต่อไป

 

คมนาคมไฟเขียวขนสินค้า OTOP ขายบนสถานีรถไฟ-รถไฟฟ้า

พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.prachachat.net/property/news-568875

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *