รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุน งานด้านคนพิการดีเยี่ยม 4 ปีต่อเนื่อง ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุน งานด้านคนพิการดีเยี่ยม 4 ปีต่อเนื่อง ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 ธันวาคม 2563 – เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม แก่กลุ่มทรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงาน ที่กลุ่มทรู ภูมิใจได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อันสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนพิการ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพิ่มคุณค่าการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3181734

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *