มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก ในงานวันคนพิการสากล

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 พร้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนสหประชาชาติ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คนพิการทั่วประเทศ ผู้แทนคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

 

โดยมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก งานวันคนพิการสากล Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19

 

โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “คนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ The Redemptorist Foundation for PWDs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *