ปลัด พม. ลงเยี่ยมบูธร้านค้าคนพิการภายในงานวันคนพิการสากล

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เยี่ยมบูธร้านค้าของคนพิการในสังกัดกรม พก. และสมาคมคนพิการต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงภายในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 104 total views,  1 views today