จังหวัดสุรินทร์ เร่งรัดทุกหน่วยงานทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

logomain

 

จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสุรินทร์ พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นและหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างประเทศ ประเภทบุคคลทั่วไป เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการสร้างบ้านให้แก่ผู้พิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

จากนั้น เป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ การมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ เช่น สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุรินทร์ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 สถานการณ์โรคติดต่อตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 5 โรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ การบริจาคโลหิต และกำหนดการประชุมประจำเดือนเดือนธันวาคม 2563 โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127204130122

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *