จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” ในจังหวัดกาญจนบุรี

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน "ธิวัลรัตน์" เปิดงาน "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 พร้อมเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL โรงแรมราชศุภมิตร (Rs. Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสาทิตย์ สาลีผล ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน "ธิวัลรัตน์" เปิดงาน "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน "ธิวัลรัตน์" เปิดงาน "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในบริบทของสังคมผู้สูงวัย สำนักงานประกันสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการรณรงค์ และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานภาคอิสระ ได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ซึ่งโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่าย ผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้นำความรู้เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับแรงงานภาคอิสระทุกกลุ่มได้ตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น

 

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน "ธิวัลรัตน์" เปิดงาน "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

ในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หมู่บ้านประกันสังคม” ให้แก่ บ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และนางอุ่นเรือน พลราชม ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเครือข่ายประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมมอบรถ Wheelchair 2 คัน ให้แก่ นายสุวรรณ สุดใจ และนายสุรเชษฐ์ พ่วงทอง ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ เครือข่าย และบริษัทภาคเอกชน ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแรงงานภาคอิสระอีกด้วย

 

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน "ธิวัลรัตน์" เปิดงาน "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.komchadluek.net/news/pr/450011

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *