ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะ ติดตามการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีความก้าวหน้า

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนฯ ที่ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 14.00 น. มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ รวม 40 คน เข้าร่วมประชุม รับทราบรายงานการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล ครบ 184 แห่งแล้ว มีงบประมาณพร้อมโอนให้สภาเด็กและเยาวชนตำบล นำไปจัดทำโครงการในพื้นที่ของตนเอง มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 53 พื้นที่ ใน 8 อำเภอ เหลืออีก 131 พื้นที่ใน 15 อำเภอ ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากสภาเด็กและเยาวชน ยังไม่เปิดบัญชี เนื่องจากมีเวลาว่างไม่ตรงกัน และการโอนเงินต้องมีกำหนดเวลาการจัดกิจกรรมที่แน่นอน

ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า เดินทางลงพื้นที่เพื่อมาดูว่า หลังจากมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับแล้ว มีความเคลื่อนไหว มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ต้องการให้ส่วนกลาง หรือจังหวัด สนับสนุนแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้งานเดินไปด้วยดี เด็กจะได้มีกำลังใจ จากการรายงาน ถือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดำเนินงานก้าวหน้า

“ฝากว่าเมื่อกฎหมายให้เกิดแล้ว ที่เด็กต้องการมากๆ คือ กำลังใจ ข้อชี้แนะจากผู้ใหญ่ เขายังมีไฟนะ ถ้าผู้ใหญ่คอยเป็นเพื่อน ให้กำลังใจ คอยชี้แนะ ผมว่าเขาจะมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเขาเป็นอนาคตของประเทศไทย เขาจะโตขึ้นมาแทนเรา ถ้าเขามีกำลังใจทำงานได้ ผมเชื่อว่าจังหวัดนั้นจะพัฒนามากขึ้น”

ในวันพรุ่งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/ot3k8K

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *