สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14 นาฬิกา 44 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และได้พระราชทานของเล่นแก่เด็กๆ ด้วย

 

ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ พอ.สว ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ มีผู้ไปรับบริการ จำนวน 234 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วย โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ , โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจ

 

นอกจากนี้ ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ไปให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย

 

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วย เฝ้า จำนวน 7 คน ซึ่งป่วยด้วย โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) , ความพิการแต่กำเนิดและระบบปัสสาวะอุดตัน , โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก , โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ , โรคไตวาย และโรคมะเร็งเต้านม โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยทรงรับผู้เจ็บป่วยทั้ง 7 คนไว้ในพระอนุเคราะห์ โปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

ในปีนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 ครั้ง , ฝึกอบรมทันตสาธารสุขให้กับอาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน 560 คน และจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือก แข็งแรง” จำนวน 116 โรงเรียน

 

ทั้งนี้ โปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยเชิงลึก จากผู้ไปรับบริการตรวจรักษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพบว่าป่วยเป็นโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งเยื่อบุมดลูก, โรคไต , โรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) , โรคเนื้องอกที่กระพุ้งแก้ม , โรคเนื้องอกที่ทวารหนักและต่อมหมวกไต , โรคลมชัก และตาบอด ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ทางกรรมพันธุ์ , สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยจะนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรค เพื่อหาแนวทางการป้องกันต่อไป

 

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ทั้งได้ดูแลประชาชนพื้นที่ตามแนวชายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฝ้า รับพระราชทานถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แล้ว พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มอักษรพระนามาภิไธย “สว.” (สอ-วอ) และโล่ แก่อาสาสมัคร

 

“จังหวัดราชบุรี” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 17 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันประกอบด้วย แพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน  รวมจำนวน 2,562 คน

 

หลังจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี เฝ้า โอกาสนี้ ได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว.

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201122230719392

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *