ยกระดับ คนพิการ เที่ยบเท่า ยุโรป พม. เตรียมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม

วันนี้ 28 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวเกี่ยวกับ

การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ได้แก่ 1) การเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย เขตห้วยขวาง กทม. 2) โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” และ 3) ความคืบหน้าผล

การตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันได้โดยง่าย จึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย (NHA INNOVATION CENTER) ขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง ซอยประชาสงเคราะห์ 37 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย

สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ให้บริการงานขายแบบ ONE STOP SERVICE ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนข้อมูลนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนได้จัดแสดงห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม โดยจะเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย (NHA INNOVATION CENTER) อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ

ขอบคุณ… http://deeps.tnews.co.th/contents/434335

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *