บัณฑิตอาสาฯ ตัวแทน ศอ.บต. ส่วนหน้า ช่วยแก้ปัญหา พึ่งพา และอยู่เคียงข้างประชาชนชายแดนใต้ในทุกสถานการณ์

 

บัณฑิตอาสาฯ ตัวแทน ศอ.บต. ส่วนหน้า ช่วยแก้ปัญหา พึ่งพา และอยู่เคียงข้างประชาชนชายแดนใต้ในทุกสถานการณ์

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำหน้าที่เร่งรัด กำกับ ดูแล ประสานงาน ผนึกกำลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ  นาทวี เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ที่ได้ประสบกับปัญหาด้านความมั่นคง มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และความสงบสุขของประชาชน ดังนั้นทุกภารกิจงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาฯ หรือบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ถือว่าเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ในการรับเรื่อง ร้องทุกข์ และดูแลประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

เช่นเดียวกันกับนายอามะ สนิ หรือที่เรียกกันว่า “แบวัน” หนึ่งในบัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ถือเป็นตัวแทนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่เคียงข้างประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง โดยในแต่ละวันนายอามะ สนิ จะใช้พื้นที่หน้าบ้านของตัวเองทำเป็นศูนย์ประสานงานบัณฑิตอาสาฯ เพื่อเปิดช่องทางให้บริการประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์ และมีการพูดคุยทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการทำงานของรัฐบาล และ ศอ.บต. เพราะบัณฑิตอาสาฯ เป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนทุกเรื่องในพื้นที่ พร้อมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้บัณฑิตอาสายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาปากท้อง เป็นผู้ช่วยเรื่องเอกสารของประชาชน เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ในหน่วยงานราชการอีกด้วย

 

สำหรับ ผลงานของบัณฑิตอาสาฯ ที่ผ่านมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายเรื่อง อาทิ มีการเข้าไปประสานให้การช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ต้องโทษจำคุกในประเทศมาเลเซีย มีการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ เช่น ให้ได้รับเงินยังชีพถ้วนหน้า สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตอาสาฯ ยังเป็นผู้ช่วยเหลือและขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมพื้นที่ ช่วยเหลือให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโควิด – 19 สอดส่องดูแลผู้ป่วย เก็บข้อมูลผู้มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญระดับประเทศ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลอดโควิด – 19 ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

logomain

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201112110037436

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *