พก. จับมือ กระทรวงดิจิทัล และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดอบรมฯพิเศษ เสริมทักษะคนพิการ พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล

 

วานนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดและเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ กิจกรรม “เสริมทักษะคนพิการ พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล : Train The Trainer” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ หรือ ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกอาชีพ ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 25 คน เพื่อใหมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ซึ่งมีหัวข้อประกอบด้วย ไมโครซอฟท์ออฟฟิศแบบแอดวานซ์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) การทำอินโฟกราฟิก รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์และการตัดต่อคลิป ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่ธุรกิจในปัจจุบันจะต้องปรับตัวมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ และแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมี ดร. กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์ และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณสุภารัตน์ จูระมงคล Philanthropies lead บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) หัวหน้าหน่วยงาน วิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *