มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัดดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมี นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัดดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี นายสายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ผู้ปกครองเข้าร่วมการอบรม

 

นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ปัญหาเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่าย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำ และปัญหาที่เห็นได้ชัดจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาคือ สุขภาพจิตภายในครอบครัว รู้สึกหดหู สิ้นหวังในการดูแลบุตรพิการ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิฯ จึงจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญา และได้พิจารณาว่าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย มีจำนวนคนพิการทางสติปัญญาจำนวน 346 คนและอำเภอใกล้เคียง ถือว่ามีอัตราค่อนข้างสูง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี เพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

 

โดยการอบรมครั้งนี้จะใช้เวลา 2 วันคือ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย รพ. สต.ขอนแก่น และจากหน่วยงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ได้ออกเยี่ยมครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาพร้อมมอบถุงยังชีพและให้คำปรึกษา แนะนำตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าจำนวน 10 ครอบครัวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104143027006

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *