ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

 

ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2563 จำนวน 125 ทุน เป็นจำนวนเงิน 625,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรียังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนและครอบครัวด้วย

 

สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เป็นออทิสติก ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ส่งเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง และความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด ซึ่งในปีนี้มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดโอกาสจากจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน จังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรรทุนตามเกณฑ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กพิการและออทิสติก รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 ทุน

 

ทั้งนี้ ผู้ปกครองผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข โดยจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  และตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104125119958

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *