พก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ

 

วันนี้ 3 พ.ย. เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ โดยมุ่งหวังให้คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาด และคนพิการ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ อีกทั้งให้ “ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์” หรือ “ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกอาชีพ” ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 55 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พฤติกรรม กระบวนการคิดและพัฒนา สร้างอาชีพใหม่ๆ ด้านดิจิทัลให้กับคนพิการ รวมทั้งหัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมในวันที่ (2 พ.ย. 63) ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการคิดใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับ ครูฝึกฯ โดยผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 และให้ความรู้ในเวทีอภิปราย “การพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ” โดยผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนกรมจัดหางาน และวิทยากรดำเนินรายการ โดย นายเพลงรบ ฐิติกุลดิลก (ผู้ประกาศข่าวล่ามภาษามือ ช่อง BBTV 7HD) และ การบรรยาย “การรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายสาธารณะชน” โดย ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *