การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์

logomain

 

คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมรับทราบผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน พร้อมพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ และพิจารณาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

 

ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน ที่ผ่านมา มีจำนวนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 3,665 แห่ง ผู้ประกันตน 124,120 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 55,000 คน มีผู้ประกันตนต่างด้าว 2,511 คน มีผู้ประกันตนเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน 1 ราย ญาติยื่นเรื่องขอค่าชดเชย ตามสิทธิ ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท ค่าทดแทนเสียชีวิตจากการทำงาน 940,000 บาท และบำเหน็จชราภาพ 85,000 บาท

 

ในช่วงสถานการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างโดยลดอัตราเงินสมทบจากต้องส่งเงินเข้าสมทบแต่ละฝ่ายร้อยละ 5 ลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท มีผล 3 เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน และหากนายจ้างหรือผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในช่วง 3 เดือนดังกล่าวในอัตราปกติสามารถยื่นคำร้องขอคืนได้

 

ด้านสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนสามารถได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

 

ด้านสถานการณ์การลงทุนกองทุนประกันสังคม มีผลตอบแทนกว่า 700,000 ล้านบาท กองทุนเงินทดแทนผลตอบแทนสะสม กว่า 23,000 ล้านบาท

 

ที่ประชุมยังได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ 3 ราย เพื่อนำไปคำนวณสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย แต่มี 1 รายไม่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากส่งเงินสะสมไม่ครบ 36 เดือน สำหรับการพิจารณาสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 3 ราย โดยพิจารณาหลายด้าน เช่น ลักษณะความพิการ เงินเดือนฐานที่นำมาคำนวณ ผลวิเคราะห์ให้ความเห็นของแพทย์

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201027195332363

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *