เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง? 

 

อัพเดท “บัตรคนจน” เดือนพฤศจิกายน 2563 ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับสิทธิอะไรบ้าง? และเงินจะเข้าเมื่อไร?

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ราว 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 500 บาท/คน/เดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่ได้รับสิทธิ

 

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงได้รวบรวมสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรคนจน จะได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมถึงช่วงเวลาของเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าจะเข้าวันไหน? อะไรบ้าง? โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1 พฤศจิกายน 2563 

 

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

สำหรับสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเป็นประจำทุกเดือนนั้น คือ วงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

ซึ่งตามปกติแล้วได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน ขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน 

 

แต่สำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท ทำให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาท จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

 

ผู้ที่ถือบัตรทุกคนจะได้รับรายละ 500 บาทต่อเดือน สามารถใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยสามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

 

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

 

สำหรับสิทธิการช่วยเหลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

10 พฤศจิกายน 2563

 

4.ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เริ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

18 พฤศจิกายน 2563

 

สิทธิที่จะได้รับในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่อนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

 

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน

 

โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904493

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *