29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร. 12 สงขลา แนะสังเกตอาการ พบแพทย์เร็ว ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร. 12 สงขลา แนะสังเกตอาการ พบแพทย์เร็ว ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะประชาชนสังเกตอาการ โรคอัมพาต-โรคหลอดเลือดสมอง หากใบหน้าอ่อนแรง หรือหน้าเบี้ยว สับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด ควรนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ช่วยลดเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก (World Stroke Day) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก รวมถึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต

 

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ประเด็นการรณรงค์ในปี 2563 นี้ คือ “JOIN THE MOVEMENT : เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ผ่านกิจวัตรประจำวันที่ได้ใช้กำลัง หรือเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 

สคร.12 สงขลา แนะนำวิธีในการสังเกตตัวเองและคนใกล้ชิดว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ได้โดยให้สังเกตอาการหรือสัญญาณเตือน “F.A.S.T” ดังนี้ F (Face) ใบหน้าอ่อนแรง เวลายิ้มมุมปากข้างหนึ่งจะตก, A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรง ยกไม่ขึ้นหนึ่งข้าง, S (Speech) พูดลำบาก ไม่ชัด มีปัญหาในการพูด และ T (Time) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 4.30 ชั่วโมง (รวมถึงได้รับการรักษา) เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด

 

การรักษาที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัมพาต ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตได้ เริ่มตั้งแต่การตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เลิกสูบบุหรี่ ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม เลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดอัตราตาย และลดความพิการลงได้ นายแพทย์เฉลิมพล กล่าว

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3170314

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *