พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 1/2563

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การขึ้นทะเบียนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม : ยกระดับอาชีพของคนพิการสำหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal) และพิจารณาตอบข้อหารือของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และทบทวนเกณฑ์อัตราวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *