จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

 

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง

 

เมื่อวันที่ (22 ต.ค.63) เวลา 09.00 น. นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนที่บริเวณศาลาประชาคม บ.โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีบริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย มอบกายอุปกรณ์ และบริการทำแขน -ขาเทียมให้ผู้พิการ ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน บริการด้านแรงงาน การช่วยเหลือทางสังคม และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

 

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 รณรงค์การรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้เป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201022151349584

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *