พก. เปิดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม BAIYOKE SKY กรุงเทพมหานคร นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาราชการแทนอธิบดี พก. มอบหมายนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คนพิการร่วมใจ ช่วยชาติ ผ่านวิกฤตโควิด-19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 จัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก. โอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของ พก. ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาข้อเสนอการเยียวยา และฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด19 และเตรียมความพร้อมสู่สังคม New Normal มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภท ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จำนวน 220 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *