การประชุมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแพททริก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มีการจัดประชุมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้น

 

เนื้อหาในการประชุมมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้

 

๑. พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)

 

๒. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย

 

๓. รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ

 

โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและปฏิคม พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

 

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กำลังใจแก่นักศึกษา คนพิการผู้มาใช้บริการ และบุคลากร ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการอีกด้วย

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ The Redemptorist Foundation for PWDs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *