ประจวบคีรีขันธ์ มอบบ้านตามโครงการ ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้ ประจำปี 2563

 

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้ ประจำปี 2563” ณ บ้านเลขที่ 169/24 ม.3 ต.เกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , นายไชยยศ ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน , นางสาววาสนา วงค์ภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล-ที่ดิน , นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมงาน

 

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่กำลังข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ มีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่ และในบางรายยังถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังไม่ได้รับการเหลียวแล มีความลำบากยากไร้ รวมไปถึงสังคมในปัจจุบันนี้ มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ยากไร้ และด้อยโอกาส ไม่มีบ้านพักอาศัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขต่อไป โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สร้างดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นายชั้น กลิ่นหอม 169/24 ม.3 ต.เกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งทำให้ประชาชนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งการลดปัญหาทางสังคมในด้านอื่นๆที่จะตามมาได้อีกด้วย

 

การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายอำเภอ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมมือกันในการสร้างบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายจนสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 700,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย

 

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201008171230967

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *