๘ ตุลาคม “วันคล้ายวันประสูติ” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

 

๘ ตุลาคม “วันคล้ายวันประสูติ” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

“ทรงพระเจริญ”

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ๑๔๗๙ สายด่วนคนพิการประชารัฐ

 118 total views,  1 views today