นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

5AD45809-3667-4E55-8450-EBBF3F80B6BA.jpeg

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ “นายอำเภอ” ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย บัดนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายอำเภอแหวนเพชร พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัลได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ

 

สำหรับว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบาเจาะ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และภารกิจกรมการปกครอง ได้อำนวยความเป็นธรรม ต้นแบบในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรบริเวณเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้นแบบในการช่วยเหลือเด็กพิการไม่มีแขนขาแต่กำเนิด (ฮาริสโมเดล) ในมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ส่วนทางด้านผลสำเร็จของงาน โครงการ หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากการริเริ่มของนายอำเภอ ได้พัฒนาระบบงาน การบริหารราชการอำเภอ “หนึ่งเดียวบาเจาะ” โดยการสร้างเครือข่าย ชนชั้นนำ ที่ยึดโยงกับภูมิสังคมของคนบาเจาะ นำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน เกิดการรื้อฟื้นประเพณีเชงเม้งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ได้ไปสุสานตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สามารถบูรณาการสร้างความเข้าใจจนเกิดความรู้สึกรัก สามัคคีของประชาชนทั้งสองศาสนา ให้สามารถรักและสามัคคีต่อกันได้อย่างเหนียวแน่น และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

 

logomain

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201002093757309

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *