สถ.โอนแล้ว”เบี้ยยังชีพ” 3 โครงการ งวดแรกปีงบฯ64 ก่อน 2 เดือน รวม 1.37 หมื่นล. หลัง สงป.จัดสรรงบไปพลางฯ 24 %

 

สถ.แจ้ง อปท.ทั่วประเทศ จัดสรรเงินอุดหนุน 3 โครงการ “เบี้ยยังชีพ” ใช้งบฯ63 ไปพลางก่อน พร้อม ๆ กัน 1.37 หมื่นล้าน ทั้งผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส เผย สงป.จัดสรรฯ ก่อน 24 % เฉพาะช่วง 3 เดือนแรก พบงวดที่ 1 ดึงจากงบกลางปี 63 จ่ายก่อน 2 เดือน “ตุลาคม-พฤศจิกายน” หลังงบฯ64 รัฐบาล เพิ่งทูลเกล้าฯเมื่อวาน

 

วันนี้ (2 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในหนังสือด่วน 3 ฉบับ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกำหนดรายละเอียดงบประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน) ให้กับ 3 โครงการ วงเงินรวม 13,727,739,000 บาท ประกอบด้วย

 

เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) เป้าหมาย 8,134,787 ราย วงเงินรวม 10,724,006,600 บาท เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ) เป้าหมาย 1,779,639 ราย วงเงินรวม 2,882,994,400 บาท ส่วนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส) เป้าหมาย 80,492 ราย วงเงินรวม 120,738,000 บาท โอนให้เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม

 

สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้ง 3 รายการ กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแทน อปท. โดยได้ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทั้ง 3 รายการแล้ว

 

ทั้งนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ สถ.แจ้ง อปท.ให้เร่งรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ด้าน นายประยูร กล่าวแสดงความมั่นใจว่า จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง (บช.) สำนักงบประมาณ (สงป.) เพราะได้หารือเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางๆก่อน แต่สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อน 24 % หรือ ในวงเงินไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณ ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม

 

“สงป.​ได้โอนงบประมาณ มาที่ สถ.ตามปกติ ซึ่ง สถ.และ บช. ได้ตรวจสอบ​ข้อมูล​ โดยยืนยันว่า ประชาชน​จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในวันที่ 10 ตุลาคมและเดือนต่อไปตามกำหนด”

 

สำหรับเบี้ยยังชีพ ทั้ง 3 รายการ รวมถึงเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณ จะโอนเงินให้ผู้รับเบี้ย โดยตั้งงบประมาณ เป็นรายงวด 3 เดือน ที่ผ่านมางวดที่ 1 จะจ่ายของเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน-ธันวาคม

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตาม สำนักงบประมาณ ต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบกระมารายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้จัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 

โดยเมื่อวานนี้เช่นกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า เพิ่งนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม.

 

เมื่อเดือนที่แล้ว งวดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ก.ย. 2563 ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ารัฐบาลถังแตก ภายหลัง มีการเลื่อนการโอนเงินจากวันที่ 10 ก.ย. เป็นภายในเดือน ก.ย. 2563

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000100747

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *