“บิ๊กป้อม” ถกแผนกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ จากวิกฤตโควิด-19

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

วันนี้ 30 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการ กกท. (ดร. ก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 แผนงาน ประกอบด้วย

 

1. แผนงานตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการประเมินผลงาน 8 แผนงาน ได้แก่

1.1 แผนยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Sports Park เป้าหมายในปี 2564 จะดำเนินการในรูปแบบทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่ของ กกท. ตามโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท., 1.2 แผนการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (Sports Law) เป้าหมายในปี 2564 โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท.,
1.3 แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป้าหมายในปี 2564 ผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ TQA สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 250 คะแนน,
1.4 แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (Sports Digital Platform) เป้าหมายในปี 2564 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักกีฬาของ กกท. บนแพลตฟอร์มของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
1.5 แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าหมายในปี 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา มากกว่า 7,779 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4),
1.6 แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เป้าหมายในปี 2564 พิจารณาคัดเลือกจังหวัดเพื่อจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาและสนับสนุนจังหวัดที่ได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬาที่ยั่งยืน 1 แห่ง,
1.7 แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร เป้าหมายในปี 2564 ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาคนพิการได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2 แห่ง (เพิ่มจากปี 2563 อีก 1 แห่ง) และ
1.8 แผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายในปี 2564 กิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

 

2. แผนงานพิเศษตามนโยบายของผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนากีฬา 2 แผนงาน ได้แก่
2.1 แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Medical Services) เป้าหมายในปี 2564 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณการออกแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Medical Services) และ
2.2 แผนการออกสลากส่งเสริมคนรักกีฬา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในปี 2563 ส่งผลให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพยกเลิกและเลื่อนออกไป จึงไม่สามารถทดสอบระบบการออกสลากกับการจัดการแข่งขันได้ และปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลดลง จึงขอปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าว เป็น แผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร กกท. แทน โดยเป้าหมายในปี 2564 จะเป็นการจัดทำสวัสดิการพิเศษให้กับบุคลากร กกท. ทั้งพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีรูปแบบสวัสดิการด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม คือ คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) อีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/sport/detail/9630000100057

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *