พก. คัดเลือก 8 เยาวชนพิการไทย เตรียมส่งเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564

 

วันนี้ (25 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้วาทในกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสนเทศที่ได้กำหนดไว้ในการแข่งขันแต่ละประเภท ได้แก่ 1) eTool challenge 2) eLifeMap challenge 3) eContent challenge และ 4) eCreative challenge และเป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนพิการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เยาวชนพิการไทย จำนวน 50 คน ซึ่งรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมเน้นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติจริง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนพิการไทย และจากการเก็บตัวและรวบรวมคะแนนการแข่งขันแต่ละประเภท ได้ตัวแทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 คน เพื่อไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต่อไป

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *