ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพ ดูแล บำรุงรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเกษตรบำบัด

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ นำผู้รับการฝึกอาชีพ ดูแล บำรุงรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเกษตรบำบัด ฝีมือคนพิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ทางจิตหรือพฤติกรรม ทางออทิสติก อาทิ ใบกระเพรา ใบโหระพา โดยให้นำผลผลิตที่ได้รับซึ่งมีจำนวนมากมาประกอบอาหารและแบ่งปันให้กับประชาชนในชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อเปิดตลาด “ผักปลอดสารพิษ” ตามฤดูกาล ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอาชีพภูมิใจในผลงานของตนเองและมีกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมเกษตรบำบัดต่อไปเพื่อสร้างรายได้ระหว่างฝึกอาชีพ รวมทั้งได้เรียนรู้การแบ่งปัน การมีน้ำใจต่อบุคคลอื่น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ของนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ “การพัฒนาศักยภาพให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ ต่อหน่วยงาน เพื่อฝึกคนพิการให้ครบทุกกระบวนการนำไปสู่การดำรงชีวิตในสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ หลังสำเร็จการฝึกอาชีพจาก ศพอ.พระประแดง”

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *