คลังยืนยันงบประมาณปี 64 ล่าช้าเพียงเล็กน้อย

 

คลังยืนยันงบประมาณปี 64 ล่าช้าเพียงเล็กน้อย ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมเสนอ ครม.พรุ่งนี้ นำงบรายจ่ายผูกพันเงินเดือนราชการสัดส่วนร้อยละ 25 ของงบทั้งหมดช่วงไตรมาสแรกจ่ายไปพลางก่อน

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความล่าช้าของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 อาจบังคับใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ได้ประสานกับสภาฯ เร่งรัดการพิจราณาในขั้นวาระ 2-3 ให้เป็นไปตามกำหนด จึงมองว่าคงมีปัญหาล่าช้าไม่มากนัก เนื่องจากระดับกรรมาธิการชุดต่างๆ ได้พิจารณาทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะงบประมาณดูแลผู้สูงอายุยอมรับมีข้อผิดพลาดประสานงานทางขั้นตอนของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเกลี่ยงบหรือโอนงบประมาณบางส่วน ยืนยันรัฐบาลมีงบประมาณดูแลครบถ้วนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ เพราะสภาฯ แปรญัติงบ 500 ล้านบาท รองรับปัญหาดังกล่าว

 

รวมทั้งการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอีก 5,000 ล้านบาท ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามเป้าหมาย เพราะผ่อนปรนให้แก่ผู้เสียภาษี สภายังได้พิจารณาแปรญัติชดเชยเพิ่มเติม เพื่อจัดสรรให้ อปท. 10,000 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2564 ยอมรับว่ากรมจัดเก็บภาษีทั้งกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต อาจลดลงไปบ้าง แต่ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ยืนยันการจัดเก็บรายได้ไม่มีปัญหา อาจล่าช้าไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ในส่วนของการทำงานของสภาฯ อาจต้องพิจารณางบบางส่วนรองรับช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 เพราะยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดช่วงนี้

 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กล่าวว่า หลังจากทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 แจ้งให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศรับทราบเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 มีความล่าช้าปัญหาดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน จึงเตรียมเสนอที่ประชุม ครม.ในวันที่ (15 ก.ย.) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางๆก่อน

 

โดยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้งบในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 เช่น เงินเดือนข้าราชการ เงินลงทุนค่าดำเนินการตามสัญญาผูกพันจากปีก่อน เพื่อไม่ให้โครงการสะดุด หากเป็นโครงการใหม่ให้ส่วนราชการจัดทำร่าง TOR เปิดประมูลงานจัดซื้อ จัดจ้าง กว่าจะลงนามสัญญา งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ได้แล้วตามปกติ จึงถือว่าขั้นตอนแผนลงทุนอาจล่าช้าไปบ้างเพียง 1-2 สัปดาห์ จึงไม่น่าเป็นกังวล โดยวันที่ 16-18 กันยายน สภาฯ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ในวาระ 2-3 จากนั้นวุฒิสภาเตรียมพิจารณาวันที่ 21-22 กันยายน ขั้นตอนจากนั้นเลขาธิการ ครม.เสนอนายนกรัฐมนตรี เพื่อนำทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไทย

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000094026

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *