พก. ร่วมงาน “kick off อารยสถาปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคนทั้งมวล” พร้อมร่วมมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน 11 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “kick off อารยสถาปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคนทั้งมวล” พร้อมร่วมมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 11 แห่ง (ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ) โดยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมแนวคิดอารยสถาปัตย์ที่จะผนวกเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 – 2563 จึงทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *