ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ด้วยแนวคิด “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)” ในหัวข้องานวิจัย ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และการเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) ภายใต้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9631-5

ขอบคุณ… http://www.thaipr.net/education/844980

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *