รพ.สต.โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

 

นายโกมล จันทศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมกับนักบริบาลของพ่อ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG.-Care giver  ออกเยี่ยมบ้านสูงอายุ 4 ราย ในเขต ม.3 บ้านนาเจียงตำบลโคกงาม คือผู้สูงอายุชาย อายุ 89 ปี ติดเตียง แต่ยังเปลี่ยนนั่งรถเข็นได้ กินอาหารและยาจากญาติป้อนได้ดีทั้ง 3 เวลา ชื่นชมญาติที่ดูความสะอาดผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมดีมาก ผู้สูงอายุหญิง 98 ปี ติดบ้าน ยังดูแลตนเองได้บางส่วน เช่น กินอาหารที่เตรียมให้ได้ ผู้สูงอายุคู่สามีภรรยา ชายอายุ 97 ปี หญิงอายุ 87 ปี ยังช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ทั้งคู่ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน”

 

อำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Loei for All”(เลยเมืองของทุกคน)โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มี่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

logomain

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911221129756

 346 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *