พม.ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

logomain

 

ที่อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณาการ การดำเนินงานในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการขึ้น จำนวน 3 รุ่น

 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้แทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ร่วมจำนวนทั้งสิ้น กว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่สอด มาอบรมให้ความรู้ โดยตลอดช่วงกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200912002751776

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *