พมจ.ขอนแก่น มอบเงินและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เพื่อขจัดอุปสรรค และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข อย่างเช่นบุคคลทั่วไป โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพของคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมหารือมีมติในที่ประชุม เห็นชอบในการสนับสนุนฯ และได้ผ่านกรอนุมัติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2563 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 100 รายๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” 50 ราย และโครงการทั่วไปอีก 50 ราย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) จำนวน 56 คันๆ ละ 5,600 บาท รวมเป็นเงิน 257,600 บาท

 

 

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200902143155512

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *