มูลนิธิธรรมิกชนฯ เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่ (2 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้การต้อนรับคณะสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านอยู่สบาย และร้านกาแฟ 60+ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ให้บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น รวบรวมสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการผลิตสื่อทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ สร้างโอกาส เข้าถึงบริการต่างๆ ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัด พก. นำชมและแนะนำสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *