พก. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ

 

วันนี้ (31 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัด พม. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือกรณีสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ ผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางการทำบัตรที่จอดรถสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2563 (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. การดำเนินงานโครงการศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการและผู้สูอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 – 4 พร้อมพิจารณาการเสนอรายชื่อหน่วยงาน หรือองค์กรเพื่อมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) โดยมี นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *