เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสารช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และครอบครัวผู้พิการ 706 ครัวเรือน

 

เมื่อวันที่ (26 ส.ค. 63) ที่อาคารโดม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานพีธีมอบข้าวสารหอมมะลิ ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง ครอบครัวผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 706 ครัวเรือน โดยมีนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , ที่ปรึกษานายกฯ , ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี , สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธี

 

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผลการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี เห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับครอบครัวผู้พิการที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ซึ่งพิจารณาผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวผู้พิการที่ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้มีสิทธิ์รับข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 706 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติในสังคม

 

 

logomain

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200826121648516

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *