โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

วันนี้ (7 มี.ค.61) เวลา 11.30 น. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ จัดโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ เกิดจากความตั้งใจของศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคมมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อความพิการ เพื่อเรียนรู้การผลิตและเผยแพร่สื่อขั้นต้นสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ภาคเหนือสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันตก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ ครอบครัวคนพิการ สมาคมชมรมและหน่วยงานท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 320 คน ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 80 คน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณ… https://goo.gl/EgQsnD

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *