จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

logomain

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2564

 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบของจังหวัด ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถวิเคราะห์และประมวลผลด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ วางแผนส่งเสริม คุ้มครอง และกำหนดแนวทาง มาตรการในการพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

สำหรับจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2563 เป้าหมาย 1,959 คน (ร้อยละ 1 ของแรงงานนอกระบบจังหวัดตรัง จำนวน 195,941 คน) ขณะนี้ ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแล้ว จำนวน 973 คน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานนอกระบบและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ ของแต่ละจังหวัด

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200818171115154

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *