“อัศวิน” นำพสกนิกรไทยพร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

 

เมื่อวันที่ (28 ก.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 63 โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการด้าน “การจัดการภายในชุมชน” ด้วย เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดทั้งเดือน ก.ค.โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 เขต 1 คลอง ด้านการสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักอนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมยุงลาย ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 50 เขต ด้านการศึกษา สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ด้านการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น ด้านสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 1 สถานี 1 ชุมชน และกิจกรรมศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 1 สถานี 1 ศาสนสถาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/qol/detail/9630000077051

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *