รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง และออกบูธ บริการประชาชน ที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 13.00 น.จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.พม. และคณะผู้บริหาร กระทรวง พม.เยี่ยมชมกิจกรรม one stop service คนพิการ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และบริการเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง การอบรมฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่หลัง covid-19) จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเวลา 14.00 น. รมว.พม. ได้เดินทางมาไปที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นางพัชรี อะระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอธิบดีกรมต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อมอบเงินสงเคราะห์และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย

 

เด็กในครอบครัวยากจน 50 ราย

สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 47 ราย

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 50 ราย

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 100 ราย

และการมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 25 กองทุน

 

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมบูธกิจกรรมจากกระทรวง พม.การบริการหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service  สำหรับคนพิการให้บริการประเมินความพิการโดยแพทย์ บริการออกบัตรคนพิการ โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลกการให้บริการเปลี่ยนสิทธิ การรักษาพยาบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 2 การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ บูธหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือจังหวัดลำปางสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแคว ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

 

กิจกรรมจากกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการ โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เสร็จแล้วเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200725204945607

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *