สมาคมอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา มอบทุนครัวเรือนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด COVID-19

logomain

 

สมาคมอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นักบริบาลตำบลนาหอ อสม. ผู้นำชุมชน ได้มอบทุนครัวเรือนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด COVID-19 ให้กับครัวเรือนตำบลนาหอ จำนวน 5 หลังคาเรือน และมอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 15 ครัวเรือน โดยสมาคมมุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์สังคมไทย โดยเป็นสะพานและเวทีกลางในการทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างสังคมเพื่อคนทุกวัย

 

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐาน ตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) “Loei for All” (เลย เมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลย เมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริ ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200727112908767

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *