ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต (BRIGHT BLOOD FOR LIVES)

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต

 

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต (Bright Blood for Lives)

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการ “ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

โดยวานนี้ มีผู้พิการทางการเห็นลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 100 ราย  และร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ การกล่าวบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนางสาวหทัยรัตน์ จตุรวัฒนา การลงนามถวายพระพร การเสวนา “ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต” โดยนางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้พิการทางการเห็นที่หมดโอกาสในการมองเห็นแต่ไม่หมดโอกาสที่จะแบ่งปันโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิการทางการเห็นที่บริจาคโลหิตจำนวนครั้งมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.นายไมตรี เชาวลิตกิจเจริญ บริจาคโลหิต 139 ครั้ง 2.นายสุนทร บัวผึ้ง บริจาคโลหิต 125 ครั้ง และ 3. นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร บริจาคโลหิต 124 ครั้ง

 

 

 

 

 

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล รณรงค์เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ”

 

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต

 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “การจัดโครงการ ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต (Bright Blood for Lives) นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความ “ตั้งใจ” และ “ความร่วมแรงร่วมใจ” ของผู้พิการทางการเห็น และครอบครัวทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย โดยเชิญชวนให้ผู้พิการทางการเห็น และครอบครัวทั่วประเทศมาเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งความร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังน้ำใจที่สำคัญส่งถึงผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือทั่วประเทศ และเป็นต้นแบบแห่งการให้ที่ไม่มีข้อจำกัด

 

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต

 

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเสมอมา จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้ผู้พิการทางการเห็นและครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมใจทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้

 

ส่วนกลาง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่ง

 

 •  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 •  สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
 •  ห้องรับบริจาคโลหิต (fixed station)
 • เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ, งามวงศ์วาน, บางแค
 •  โรงพยาบาลตำรวจ
 •  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • ภาคฯ จ.ลพบุรี
 • ภาคฯ จ.ชลบุรี
 • ภาคฯ จ.ราชบุรี
 • ภาคฯ จ.นครราชสีมา
 • ภาคฯ จ.ขอนแก่น
 • ภาคฯ จ.อุบลราชธานี
 •  ภาคฯ จ.นครสวรรค์
 •  ภาคฯ จ.พิษณุโลก
 •  ภาคฯ จ.เชียงใหม่
 •  ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช
 •  ภาคฯ จ.สงขลา
 •  ภาคฯ จ.ภูเก็ต
 •  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 •  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 •  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 •  งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 •  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามโทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1752, 1760

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.redcross.or.th/news/information/11429/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *