บริการของเรา

ทำไมต้องโทรมาที่ 1479

1479 "สายด่วนคนพิการประชารัฐ“

พึ่งพิงได้ทันท้วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

ที่ให้บริการด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างคนพิการทุกเวลา!

ให้บริการแก่คนพิการมากกว่า

5000+ คน

มีความเข้าใจและดำเนินงาน

ด้วยคนพิการเกือบทั้งหมด

ให้ความช่วยเหลือคนพิการ

มามากกว่า 10 ปี

บริการให้ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 

บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ

บริการรับแจ้ง/ร้องคเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของนพิการ

บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ

บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลืในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ

บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ

ติดต่อเรา