สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

logomain

 

วานนี้ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำพระสงฆ์ และคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

 

คณะมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน และเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ขยายผล 2 แห่ง

 

คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คณะผู้บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปีความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

 

เวลา 9.46 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

 

นางมาเรีย ฮิเมนา ริออส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “พริ้นเซส คัพ เรดครอส ดีพีซี กอล์ฟ แชริตี้ 2019” (PRINCESS CUP REDCROSS – DPC GOLF CHARITY 2019) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

 

นายพิภัส เถรว่อง ศิลปิน และนางภณิดา ทวีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ดิ ดูเอ็ทส์ คอนเสิร์ต ริทึ่ม ออฟ ไลฟ์ คัลเลอร์ส ออฟ เลิฟ” (THE Duets CONCERT “Rhythm of Life, Colors of Love”) เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคำเง็กเซียนฮ่องเต้ พร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

 

นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริหารบริษัท สื่อสากล จำกัด นำคณะกรรมการมูลนิธิ “ลมหายใจ ไร้มลทิน” พร้อมด้วยเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

 

นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 นำผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและหนังสือที่ระลึกด้วย

 

เวลา 14.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นำคณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย

 

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้

 

สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม)

สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ)

สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม)

สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน-ลำตัด)

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่ นายสติ สติฐิต (อ่านว่า สะติถิด) (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่ นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร)

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่ นางอารีย์ จันเกษม

(ภาพยนตร์และละคร)

 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

 

เวลา 14.41 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

 

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

 

นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 

ในโอกาสนี้ นางเมโร อาห์เม บามัลลี (Mrs Mairo Ahmed Bamalli) ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200716121142482

 316 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *