พมจ.สกลนคร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กว่า 7 ล้านบาท ต่อยอดอาชีพ หลังการผ่อนปรน Covid-19

logomain

 

ที่ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมมอบเงินกู้ยืมซึ่งไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนระยะยาว จำนวน 200 ราย รวมเป็นเงิน 7,010,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ตามความสนใจและความถนัด เช่น ด้านเกษตรกรรม ค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกจากนี้เงินทุนดังกล่าว ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลังการผ่อนปรนจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อีกด้วย

 

โอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวให้กำลังใจผู้พิการทุกคน ซึ่งยังมีกำลังใจที่ดีและเข้มแข็ง โดยในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา ประชาชนทุกคนต่างได้รับผลกระทบ รวมไปถึงผู้พิการ สำหรับเงินทุนกู้ยืมในครั้งนี้จะเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และนำไปต่อยอดอาชีพ เพื่อหารายได้สู่ครอบครัวที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจนสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ประมาท โดยจะต้องป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ทั้งนี้ เงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ถือเป็นบริการหนึ่งในหลายๆด้านที่คนพิการสามารถข้าถึงสิทธิได้ และเมื่อได้สิทธิแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เช่น ต้องนำเงินไปประกอบอาชีพตามที่กำหนด ต้องสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งอบอุ่น และต้องชำระหนี้ตามที่ทางราชการกำหนด (ทุกเดือน) และที่สำคัญจะต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนอื่น

 

ขณะที่ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสแก่คนพิการและครอบครัวต่อการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมีศักดิ์ศรี การให้บริการกู้ยืมดังกล่าว ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้กู้ยืมทั้งหมด 4,993 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 147,187,000 บาท  และมียอดคงเหลือที่ยังมีการผ่อนชำระจำนวน 2,656 ราย เป็นเงิน 53,986,441 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ยังได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้พิการทุกคน อีกคนละ 1,000 บาท ผ่านการโอนโดยบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมารับเงิน ลดความเสี่ยงและยังเป็นการปฏิบัติตามาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข

 

ด้านนางโสภา ทางแสง นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสกลนคร อาชีพนวดแผนไทย  กล่าวว่า ในช่วงโควิด ที่ผ่านมาคนตาบอดที่ทำอาชีพนวดได้รับผลกระทบ และต้องหยุดงานชั่วคราว ทำให้ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว วันนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุนแบบไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 40,000 บาท ผ่อนระยะยาว 50 เดือนตกเดือนละ 800 บาท  เงินจำนวนนี้ตนจะนำไปซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะด้านการป้องกันเชื้อโรคและความสะอาด  ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นชีวิตหลังวิกฤตโควิด 19 โดยเชื่อว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยจะเป็นการส่งเสริมอาชีพคนตาบอด และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยตรงแก่ผู้พิการอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200709120245251

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *